PRIVĀTUMS UN SĪKFAILI

ES Regulas 2016/679 uzdevums ir garantēt, lai “personas datu” apstrāde tiktu veikta saskaņā ar fizisko personu pamattiesībām un pamatbrīvībām, kā arī fizisko pesonu cieņu, jo īpaši saistībā ar datu konfidencialitāti un personas identitāti.

Nivi S.P.A.,, kas pārvalda un piedzen parādus privātu uzņēmumu un valsts iestāžu uzdevumā, dara zināmu, ka izpildot dotos uzdevumus ir nepieciešams apstrādāt iegūtos datus:

 • nosūtot paziņojumus pašiem pārkāpējiem;
 • izskatot kontaktu vai sūdzību veidlapas, ko aizpilda iesaistītās personas, būdami lietotāji, potenciālie klienti vai piegādātāji;
 • mutiski, tieši iesaistītās personas klātbūtnē vai iegūstot informāciju no publiskajiem reģistriem.
Saistībā ar šādiem datiem, šis uzņēmums garantē, ka:
 • apstrādē tiks ievēroti likumības un precizitātes principi, un tā tiks veikta, pilnībā ievērojot iesaistītās personas tiesības un viņa konfidencialitāti;
 • apstrādes rezultātā tiks iegūti tikai tie personas dati, kas ir nepieciešami parādu pārvaldības un ārpustiesas piedziņas uzdevumu izpildei;
 • apstrāde tiks veikta ar mērķi nodrošināt mūsu pārkāpēju parādu efektīvu pārvaldību attiecībās ar iesaistītajām personām;
 • pēc saņemtā uzdevuma izpildes pabeigšanas iesaistīto personu konfidenciālie dati tiks glabāti tikai ar mērķi, lai mūsu uzņēmums varētu pareizi izpildīt likuma prasības un nepieciešamības gadījumā atskaitīties par veiktajām darbībām. Jebkurā gadījumā, pabeidzot uzdevuma izpildi, iesaistītās personas dati tiks dzēsti un nebūs pieejami uzdevumu veicējiem, kuriem vairs nebūs atļauts ar tiem iepazīties;
 • dati tiks apstrādāti manuāli un/vai elektroniskiem līdzekļiem, taču jebkurā gadījumā mūsu uzņēmums garantē visu piesardzības pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu to drošību un konfidencialitāti;
 • mūsu uzņēmums patur tiesības iegūt informāciju no trešajām personām, ievērojot ES REG. 2016/679 noteikumus, savukārt datu sniegšana no iesaistītās personas nav obligāta. il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura facoltativa. Taču iespējamais atteikums var padarīt neiespējamu parāda labprātīgu atmaksu un tā piedziņas uzsākšanu tiesas ceļā;
 • dati tiek glabāti un apstrādāti mūsu uzņēmuma juridiskajā adresē;
 • dati var tikt paziņoti: a) klientiem/pārkāpējiem; b) valsts institūcijām, kuras var tos pieprasīt vai kurām ir jāsniedz informācija saskaņā ar speciālajām likuma prasībām; c) uzņēmumiem, kas pieder tai pašai komercsabiedrību grupai.
 • saskaņā ar ES Regulu 2016/679 datu subjekts var izmantot šādas tiesība: 15. pants. Datu subjekta piekļuves tiesības; 16. pants. Tiesības labot; 17. pants. Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”); 18. pants. Tiesības ierobežot apstrādi; 20. pants. Tiesības uz datu pārnesamību; 21. un 22. pants. Tiesības iebilst un automatizēta idividuālu lēmumu pieņemšan, tostarp profilēšana.

Lai pārbaudītu nosacījumu un metožu esamību minēto tiesību izmantošanai, lūdzam iepazīties ar visu noteikumu tekstu, kas ir pieejams Personas datu aizsardzības uzraudzības inspekcijas (GPDP) tīmekļa vietnē www.garanteprivacy.it.

Mēs darām Jums zināmu, ka, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas, saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem Jūs varat iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības uzraudzības inspekcijai (GPDP). Datu subjekta datu pārbaudītājs ir kreditors, kā arī attiecībā uz apstrādi, kas veikta pēc uzdevuma izpildes pabeigšanas, apakšā parakstījies uzņēmums. Par datu aizsardzības speciālistu (DAS) ir iecelts Dr. Frančesko Paoluči (Francesco Paolucci), kurš ir pieejams pa e-pastu uz adresi dpo@nivi.it. Sīkāku informāciju, tostarp ziņas par jebkuriem datu apstrādātājiem, iesaistītā puse var pieprasīt rakstiski.

SĪKFAILI:
Sīkfails (cookie) ir sīka izmēra teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā lietotāja datora pārlūkprogrammā. Sīkfaili parasti ļauj atcerēties konkrētās lietotāja preferences, ko pēc tam nevajag ievadīt atkārtoti. Pārlūkprogramma glabā informāciju un atkārtoti nosūta to uz vietnes serveri brīdī, kad lietotājs no jauna apmeklē tīmekļa vietni. Lai uzlabotu vietnes navigāciju un lietotāju pieredzi, mēs izmantojam tehniskos un profilēšanas sīkfailus, tostarp no trešajām pusēm:

 • __RequestVerificationToken: ir sīkfails, kas ir nepieciešams tīmekļa vietnes darbībai, kas tiek izdzēsts automātiski katras navigācijas sesijas beigās.
 • ssupp.vid: ir nepieciešams tīmekļa vietnes chat-box pareizas darbības nodrošināšanai. (ilgums 6 mēneši) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
 • ssupp.visits: ir mārketinga sīkfails, kas identificē apmeklētāja pēdējo apmeklēto lapu. Tas tiek izmantots atbilstošākās chat-box funkcijas attēlošanai. (lgums 6 mēneši) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
Lietotājs jebkurā brīdī var liegt sīkfailiem nonākšanu viņa datorā vai mobilo ierīcē, atlasot “Bloķēt sīkfailus” savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos (iesakām lietotājam iepazīties ar savas pārlūkprogrammas dokumentāciju). Jūs varat atrast informāciju par to, kā bloķēt vai dzēst sīkfailus, ja izmantojat kādu no šādām pārlūgprogrammām:
Chrome
Firefox
Explorer
Safari

Aktualizēts 07.03.2022
Atgriezties
Gaidiet