ZASADY I WARUNKI

FIRMA: Nivi S.p.A. to spółka zajmująca się świadczeniem usług w zakresie windykacji wierzytelności za granicą. Jest częścią Holdingu Nivi Group S.p.A. i posiada akredytację ponad 650 włoskich Instytutów oraz Administracji Publicznej. Nivi S.p.A. zajmuje się zarządzaniem usługami doręczenia pieniężnych kar za wykroczenia, które zostały nałożone przez Urzędy Miast lub Gmin za naruszenie przepisów włoskiego Kodeksu o Ruchu Drogowym na zagranicznych użytkowników autostrad oraz usługami windykacji wierzytelności na rzecz koncesjonariuszy autostrad w zakresie opłat za przejazdy autostradą uiszczonych przez zagranicznych kierowców.

E.M.O. ® (akronim European Municipality Outsourcing) jest oddziałem spółki Nivi S.p.A., którego działalność obejmuje wyłącznie zarządzanie karami za wykroczenia, które zostały nałożone przez Lokalną Policję w wyniku naruszenia przepisów włoskiego Kodeksu o Ruchu Drogowym oraz ich Doręczanie za granicą. Przez zarządzanie rozumie się wykonywanie działań operacyjnych, ustalonych przez właściwe Gminy, w odniesieniu do wszystkich etapów proceduralnych przewidzianych przez Europejską Konwencję Strasburską z 1977 roku oraz inne aktualnie obowiązujące Konwencje Międzynarodowe. Spółka Nivi S.p.A. posiada również akredytację głównych Ambasad oraz Organów Rządowych różnych Państw, którym zagwarantowano prawidłowość oraz transparentność wykonywanych działań.

BEZPIECZEŃSTWO: Witryna internetowa wykorzystuje ogólnie przyjęte w branży techniki bezpieczeństwa informacji, takie jakie firewall, procedury kontroli dostępów oraz systemy szyfrowane w celu niedopuszczenia do nieautoryzowanego dostępu do danych. Aby osiągnąć te cele, użytkownik/klient akceptuje, że dostawca przetwarza dane w celu uwierzytelnienia i kontroli dostępu.

PŁATNOŚCI ONLINE: Płatności mogą być dokonywane w walucie EUR (€) za pośrednictwem najpowszechniejszych systemów płatności bankowych zgodnie z Dyrektywą Europejską PSD2 oraz za pomocą najpopularniejszych kart kredytowych, takich jak VISA, MasterCard i Maestro za pomocą bezpiecznego i zaszyfrowanego połączenia z serwerami instytucji kredytowych zapewniających wysokie bezpieczeństwo transakcji internetowych.

NIVI S.P.A., z siedzibą we Florencji (FI) przy Via O. Da Pordenone n.20, Cod. Fisc. [uw. tłum.: włoski numer identyfikacyjny podatnika] oraz P. IVA [włoski numer identyfikacyjny działalności] nr 04105740486 - Kapitał zakładowy opłacony w całości 9 075 889,00 € - Tel. (+39) 05534031 E-mail. info@nivicredit.it - www.nivi.it - Przedsiębiorstwo zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorstwa C.C.I.A.A. - Izby Handlowej Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa we Florencji - nr R.E.A. [uw. tłum.: Rejestr Gospodarczo-Administracyjny] FI-416800 - wpisane w dniu 30.05.1989 r.

Powrót
Poczekaj