PODMIENKY

SPOLOČNOSŤ: Nivi S.p.A. je spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb vymáhania pohľadávok v zahraničí. Patrí do holdingu Nivi Group S.p.A. a je akreditovaná viac ako 650 talianskymi Orgánmi a Verejnými správami. Spoločnosť Nivi S.p.A. spravuje službu oznamovania peňažných pokút uložených za porušenie cestného zákona zahraničným užívateľom zo strany obcí a miest, ako aj vymáhanie dlhov v mene koncesionárov diaľnic, ktoré sa týkajú diaľničných poplatkov zaplatených zahraničnými užívateľmi.

E.M.O. ® (akronym pre European Municipality Outsourcing) je divízia spoločnosti Nivi S.p.A., ktorá sa venuje výlučne správe a medzinárodnému oznamovaniu peňažných pokút, ktoré udeľuje mestská polícia za porušenie cestného zákona. Pod riadením rozumieme operatívny vývoj všetkých procesných fáz stanovených Európskym dohovorom zo Štrasburgu z roku 1977 a ďalšími medzinárodnými dohovormi, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, a to podľa pokynov príslušných obcí. Spoločnosť Nivi S.p.A. je tiež akreditovaná hlavnými veľvyslanectvami a vládnymi orgánmi rôznych štátov, ktorým boli vydané poverenia zaručujúce správnosť a transparentnosť vykonávanej práce.

BEZPEČNOSŤ: Webové stránky používajú techniky informačnej bezpečnosti všeobecne uznávané v tomto odvetví, ako sú firewally, postupy kontroly prístupu a šifrované systémy, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k údajom. Na dosiahnutie týchto účelov používateľ/zákazník súhlasí s tým, aby poskytovateľ spracoval údaje na účely overovania a kontroly prístupu.

PLATBY ON-LINE: Platby je možné uskutočňovať v eurách (€) prostredníctvom hlavných bankových platobných okruhov v súlade s európskou smernicou PSD2 a pomocou hlavných kreditných kariet, ako sú VISA, MasterCard a Maestro, prostredníctvom bezpečného a šifrovaného spojenia so servermi úverových inštitúcií, ktoré zaručuje vysokú úroveň bezpečnosti online transakcií.

NIVI S.P.A., so sídlom vo Florencii (FI) na Via O. Da Pordenone n.20, DIČ a IČ DPH 04105740486 - základné imanie 9.075.889,00 € - tel. (+39) 05534031 e-mail. info@nivicredit.it - www.nivi.it - spoločnosť zapísaná v registri spoločností C.C.I.A.A. - Obchodná, priemyselná, remeselná a poľnohospodárska komora vo Florencii - REA č. FI-416800 - zapísaná 30.5.1989.

Späť
Čakajte, prosím